Dane kontaktowe


Celowy Związek Gmin SGO5

ul. Kościuszki 77

66-540 Stare Kurowo

tel. 95 781 95 60


Godziny otwarcia


Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530


BIP SGO5


Biuletyn Informacji Publicznej dla SGO5

Szanowni Państwo,

Celowy Związek Gmin SGO5 w Starym Kurowie informuje, iż w związku z podjęciem Uchwały nr III/7/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 8 lipca 2016 r. (Dz. U. W. Lub. poz. 1532) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5, od dnia 27 lipca 2016 r. zmienia się druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wystawiane są tytuły wykonawcze, w związku z czym, prosimy o regularne ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo,

Celowy Związek Gmin SGO5 w Starym Kurowie informuje, że PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), znajdujący się w Górkach Noteckich zostaje czasowo zamknięty. Powodem zaistniałej sytuacji jest konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych.

Do czasu ponownego uruchomienia PSZOK-u w Górkach Noteckich mieszkańcy Gminy Zwierzyn mogą korzystać z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Jedności Robotniczej (za AE) i w Starym Kurowie, gdzie do PSZOK-u można dojechać od ulicy Kościelnej za cmentarzem w stronę oczyszczalni ścieków.

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w biurze Celowego Związku Gmin
w Starym Kurowie przy ulicy Kościuszki 77 lub pod numerem telefonu 95 7819560.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 2 maja 2016 roku Biuro Celowego Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie będzie nieczynne. Dzień ten podlega odpracowaniu w sobotę dnia 14 maja 2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od poniedziałku 25 kwietnia 2016, nowa firma wywozowa Eko-Myśl Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za wywóz odpadów komunalnych. Opłaty jak i harmonogramy wywozu pozostają bez zmian. Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż nowa firma nie zna jeszcze topografii terenu, w związku z tym w najbliższym czasie mogą się pojawić utrudnienia przy regularnym odbiorze odpadów. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt w biurze organu lub pod numerem telefonu (95) 781-95-60.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 31 grudnia 2015 roku Biuro Celowego Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie będzie nieczynne (jest to dzień wolny od pracy za 26 grudnia 2015 r.).

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 5 czerwca 2015 roku Biuro Celowego Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie będzie nieczynne (jest to dzień wolny od pracy za 15 sierpnia 2015 r.).