Dane kontaktowe


Celowy Związek Gmin SGO5

ul. Kościuszki 77

66-540 Stare Kurowo

tel. 95 781 95 60


Godziny otwarcia


Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530


BIP SGO5


Biuletyn Informacji Publicznej dla SGO5

informacja na temat należności

 

Celowy Związek Gmin informuje o kontynuacji procedury przymusowej windykacji należności, polegającej w pierwszej kolejności na wysłaniu upomnienia, do którego zostaną naliczone dodatkowe koszty, w tym koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł oraz odsetki, zależne od wysokości zadłużenia i czasu jego trwania.

W przypadku braku skuteczności powyższych działań kolejnym etapem będzie prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drezdenku egzekucja należności, w ramach której do powstałego zadłużenia doliczone będą dodatkowe koszty wynikające z prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Koszty egzekucyjne określane są na podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 599). Jak wskazuje  art. 64c § 1  ww. ustawy opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 i 6 tej ustawy oraz w art. 64a ustawy, wraz z wydatkami poniesionymi przez organ egzekucyjny stanowią koszty egzekucyjne, które, co do zasady, na mocy powyższego przepisu  obciążają zobowiązanego.

Ponadto organ prowadzący postępowanie w Państwa sprawie, w celu zapewnienia możliwości spłaty powstałego zadłużenia, ma prawo zabezpieczyć Państwa mienie ruchome.

W celu uniknięcia powyższej procedury i związanych z tym kosztów należy niezwłocznie uregulować powstałe zadłużenie, poprzez dokonanie wpłaty w przypisanej wysokości

kontakt z biurem CZG SGO5 95 781 95 60

Główny Księgowy

Celowego Związku Gmin SGO5

(-)Anna Szanderska

Szanowni Państwo,

Celowy Związek Gmin SGO5 w Starym Kurowie informuje, iż w związku z podjęciem Uchwały nr III/7/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 8 lipca 2016 r. (Dz. U. W. Lub. poz. 1532) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5, od dnia 27 lipca 2016 r. zmienia się druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja obowiązująca od stycznia 2017 roku (poniżej)

deklaracja-za-gospod-odpadami-kom-obowiazujaca-od-stycznia-2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wystawiane są tytuły wykonawcze, w związku z czym, prosimy o regularne ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo,

Celowy Związek Gmin SGO5 w Starym Kurowie informuje, że PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), znajdujący się w Górkach Noteckich zostaje czasowo zamknięty. Powodem zaistniałej sytuacji jest konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych.

Do czasu ponownego uruchomienia PSZOK-u w Górkach Noteckich mieszkańcy Gminy Zwierzyn mogą korzystać z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Jedności Robotniczej (za AE) i w Starym Kurowie, gdzie do PSZOK-u można dojechać od ulicy Kościelnej za cmentarzem w stronę oczyszczalni ścieków.

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w biurze Celowego Związku Gmin
w Starym Kurowie przy ulicy Kościuszki 77 lub pod numerem telefonu 95 7819560.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od poniedziałku 25 kwietnia 2016, nowa firma wywozowa Eko-Myśl Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za wywóz odpadów komunalnych. Opłaty jak i harmonogramy wywozu pozostają bez zmian. Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż nowa firma nie zna jeszcze topografii terenu, w związku z tym w najbliższym czasie mogą się pojawić utrudnienia przy regularnym odbiorze odpadów. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt w biurze organu lub pod numerem telefonu (95) 781-95-60.