Dane kontaktowe


Celowy Związek Gmin SGO5

ul. Kościuszki 77

66-540 Stare Kurowo

tel. 95 781 95 60


Godziny otwarcia


Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530


BIP SGO5

Biuletyn Informacji Publicznej dla SGO5

W linku poniżej znajduje się druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.

 

deklaracja-za-gospod-odpadami-kom-obowiazujaca-od-stycznia-2017

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6m §2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zmianami), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych na danej nieruchomości właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W razie jakichkolwiek pytań w kwestii wypełnienia deklaracji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (95) 781-95-60.

Ważna informacja: do druku deklaracji należy dołączyć czytelnie podpisaną klauzulę informacyjną odnośnie ochrony danych (link poniżej)

Klauzula_odpady