Dane kontaktowe


Celowy Związek Gmin SGO5

ul. Kościuszki 77

66-540 Stare Kurowo

tel. 95 781 95 60


Godziny otwarcia


Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1700
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400


BIP SGO5


Biuletyn Informacji Publicznej dla SGO5

Szanowni Mieszkańcy

Harmonogramy do końca roku są już dostępne na naszych stronach. Do końca maja każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, otrzyma komplet worków do segregacji oraz druk harmonogramu.

Nie będzie wymiany pojemników, nowy operator wykupił kosze od poprzedniej firmy wywozowej, dzięki czemu unikniemy niepotrzebnego zamieszania.

Od 1 czerwca firma P.H.U. Komunalnik będzie świadczyła usługę odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych na terenie Celowego Związku Gmin SGO5.

Poniżej krótki przewodnik od nowej firmy wywozowej jak postępować z odpadami.

Kierownik biura CZG SGO5

Natalia Mitrut

info

 Powyższa informacja również na stronie facebook

 

 

W związku z niedoborem technicznym i stanem osobowym ( choroba pracownika), wykonywanie dzisiejszego zadania zgodnie z harmonogramem, zostanie przesunięte na dzień 27.05.2020.  Dotyczy to miejscowości powiatu strzeleckiego.
Gdy nastąpią reklamacje z wyżej wymienionego rejonu, prosimy o poinformowanie naszych klientów, że usługa będzie realizowana  w podanym powyżej terminie.
Za powyższą sytuację przepraszamy.

Z poważaniem,

 

LAGUNA SP. Z .O.O.

UL. NADBRZEŻNA 21

66-400 GORZóW WLKP.

TEL. (FAX) 95 722 44 08

95 722 53 50

Dnia 12 CZERWCA 2020 roku biuro Celowego Związku Gmin SGO5 w  Starym Kurowie będzie NIECZYNNE
Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy.

Kierownik biura CZG SGO5
(-) Natalia Mitrut

 

Szanowni Państwo,

Nasze Biuro jest cały czas czynne dla interesantów, ograniczamy jedynie liczbę osób wchodzących jednocześnie do naszej siedziby. Obsługujemy petentów pojedynczo, osoby oczekujące w kolejce proszone są o pozostanie przed budynkiem.

Zapewniamy wydzielone miejsce do obsługi, z zachowaniem środków ostrożności oraz dezynfekcji.

Prosimy również by zmieniać deklarację za gospodarowanie odpadami również na plus, czyli dodając osoby zamieszkujące nieruchomość. W związku z pandemią i zamknięciem szkół, uczelni, czy powrotami z zagranicy należy dodać te osoby z dniem, w którym zaczęły zamieszkiwać teren naszego Związku. Będziemy kontrolować liczbę zadeklarowanych osób ze stanem faktycznym oraz meldunkami.

Apelujemy o rzetelne oświadczenia w sprawie ilości podawanych osób.

KIEROWNIK BIURA CZG SGO5

(-) Natalia Mitrut

Szanowni Państwo,
W dniu 6 maja 2020 r. PSZOK w Strzelcach Krajeńskich będzie wyjątkowo zamknięty. W kolejne środy ( 13,20,27) będzie otwarty zgodnie z harmonogramem.
Czynny będzie ponownie PSZOK w Dobiegniewie w dniach 13 oraz 27 maj.

 

W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ INFORMACJA OD FIRMY LAGUNA

4.05.20.LAGUNA

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że od maja 2020 roku obowiązują nowe stawki za wywóz odpadów.

Obowiązywać będzie jedna kwota w wysokości 29 zł od osoby za odpady segregowane, nie będzie już możliwości wyboru niesortowanych odpadów.

Istnieje możliwości obniżenia łącznej opłaty o 4 zł od nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w przypadku deklaracji kompostowania.

Do segregacji odpadów tzn. papieru, szkła, plastiku i bioodpadów zostaną dostarczone worki dla mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielorodzinnej funkcjonować będą dalej pojemniki.

Wzrost cen podyktowany jest  m.in. stawką za tonę składowanych odpadów, która wzrosła drastycznie na skutek opłat środowiskowych co jest efektem rozporządzenia Ministra Środowiska. W roku 2018 cena za utylizacje tony odpadów zmieszanych na Chróściku w Gorzowie wynosiła 235 zł, natomiast od 1 kwietnia 2020 r. już 473 zł, ponad 100 % wzrostu.

Dzięki przeprowadzonemu przez Związek przetargowi na zagospodarowanie odpadów, cena za utylizację tony odpadów zmieszanych wynosić  będzie  420 zł przez okres kolejnych dwóch lat. Nasze śmieci trafiać będą teraz do Kunowic.

Firmy wywożące odpady muszą wykonać dwa razy więcej pracy przewozowej (bo jest więcej frakcji do segregacji)  kupić nowe pojazdy do obsługi nowego systemu. Potrzebne są też nowe pojemniki na odpady, wzrost kosztów paliwa i cen energii elektrycznej, a także wzrost pensji minimalnej dla pracowników również winduje ceny. Nastąpił spadek cen surowców, skup przestał funkcjonować. Problemem jest również niewielka liczba podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami, co oznacza brak konkurencji na rynku.

Wywóz jednej tony odpadów na początku 2018 r. kosztował nas ok. 170 zł. Teraz jest to ponad 360 zł. Związek SGO5 nie może zarabiać na działalności. Dlatego pieniądze, które Państwo wpłacacie muszą w 100% pokryć koszty wywozu i utylizacji. Najlepszą ofertę na wywóz odpadów przedstawiła firma Komunalnik, która zaoferowała kwotę ponad 7 mln zł brutto na dwa lata. Kolejna oferta była o ponad 1,2 mln wyższa.

Aby ogłosić wybór najkorzystniejszej oferty czekamy jeszcze na uzupełnienie dokumentacji przez firmę, która złożyła najniższą ofertę cenową.  Mamy nadzieję na wysoką jakość usług pod podpisaniu umowy z Komunalnikiem. Do czasu podpisania umowy odbiór odpadów zapewnia firma Laguna.

Zaplanowaliśmy nowe, korzystniejsze dla Państwa zasady. Oto one:

- Wywóz odpadów zmieszanych odbywać się będzie częściej, przez cały rok w tzw. trybie letnim. Raz w tygodniu na nieruchomości jednorodzinnej, dwa razy na wielorodzinnej (Strzelce Krajeńskie)

- Odpady selektywne będą wywożone częściej – Papier i  Plastik dwa razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej, raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej, szkło natomiast raz w miesiącu  z domów jednorodzinnych oraz dwa razy w miesiącu z bloków

- odpady bio w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz w tygodniu, w okresie od 1 listopada do 31 marca – 2 razy w miesiącu

- Odpady wielkogabarytowe będą zbierane sprzed posesji częściej (dwa razy do roku)

- Na PSZOK będziemy przyjmować większą ilość gruzu na jedną nieruchomość ( do 1m³ na rok)

Jednocześnie informujemy o dodatkowych zmianach.

- Za brak segregacji udokumentowanej przez firmę wywozową bądź uprawnionego pracownika CZG SGO5, ustawa przewiduje kary wynoszące dwukrotność opłaty śmieciowej narzuconą w formie decyzji.

- Nie musicie Państwo składać nowej deklaracji, chyba że przewidujecie korzystanie z ulgi od kompostownika, indywidualny nr rachunku bankowego do wpłat pozostaje ten sam.

- Od maja z  systemu zostały wyłączone firmy i instytucje. Jeśli zarządzacie w nich Państwo gospodarką odpadową informujemy, że wracają zasady sprzed 2015 roku, kiedy indywidualnie zamawialiście usługę na podstawie umowy. Prosimy o jak najszybszy kontakt z firmami wywozowymi aby nie zostać bez odbioru odpadów (przykładowe firmy działające na naszym terenie) :

1. Laguna tel:  882 900 022 e-mail : lagunaspzoo@poczta.onet.pl

2. Eneris tel: +48 95 733 56 00 e-mail : gorzow@eneris.pl

3. Clean City tel : 61 848 41 56 email : biuro@zuocleancity.pl

4. PUK Komunalni tel: 95 761 10 54 e.mail : komunalnidob@pro.onet.pl

 Kierownik biura CZG SGO5

(-) Natalia Mitrut

Szanowni Mieszkańcy, ponownie otwieramy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który będzie dostępny dla wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację z terenu całego Celowego Związku Gmin SGO5  według nowego harmonogramu :

Sprawdź kiedy i w jakich godzinach czynny jest PSZOK w Strzelcach Kraj. przy ul. Jedności Robotniczej.

Decyzja o otwarciu pozostałych PSZOK-ów oraz zwiększeniu częstotliwości przyjmowania odpadów zostanie podjęta w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Kierownik biura CZG SGO5

(-) Natalia Mitrut

Celowy Związek Gmin SGO5 informuje, iż:

Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4,00 zł miesięcznie za daną nieruchomość.

Informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów właściciel nieruchomości wskazuje w deklaracji.

Ulga przysługuje na jedną nieruchomość, w przypadku dwóch lub więcej deklaracji złożonych na jeden dom w zabudowie jednorodzinnej zwolnienie z opłaty nie przysługuje.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada kompostownika bądź nie kompostuje w nim bioodpadów lub uniemożliwia weryfikację upoważnionemu pracownikowi CZG SGO5 zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym, w drodze decyzji traci prawo do zwolnienia. Ponowne skorzystanie z ulgi może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymaga złożenia nowej deklaracji.

W przypadku zadeklarowania gromadzenia bioodpadów w przydomowych kompostownikach nieruchomość nie zostanie wyposażona w worki na bioodpady, firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów o tego właściciela nieruchomości oraz nie będzie można ich przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Przepisy dotyczące budowy kompostownika : kompostownik (mały – do 10 m sześc.), powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 7,5 m od granicy działki, a 15 m od domu.

Kierownik biura CZG SGO5

(-)Natalia Mitrut