Dane kontaktowe


Celowy Związek Gmin SGO5

ul. Kościuszki 77

66-540 Stare Kurowo

tel. 95 781 95 60


Godziny otwarcia


Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1700
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400


BIP SGO5

Biuletyn Informacji Publicznej dla SGO5


Lokalizacje i godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-ów
 (teren Celowego Związku Gmin SGO5)

Herb DobiegniewaGmina Dobiegniew
ul. Nowomłyńska 1

poniedziałki i środy od godziny 12:00-18:00
soboty od godziny 9:00-15:00

Zobacz  jak dojechać do PSZOK Dobiegniew

 

 

Herb Starego KurowaGmina Stare Kurowo
Stare Kurowo nr ewid. gr. 452/1 i 452/2 (koło oczyszczalni ścieków)

wtorki i czwartki od godziny 12:00-18:00
soboty od godziny 9:00-15:00

Zobacz jak dojechać do PSZOK Stare Kurowo

 

 

Herb Strzelec KrajeńskichGmina Strzelce Krajeńskie

ul. Jedności Robotniczej nr ewid. gr. 617/76 (okolice ROFIX Sp. z o.0)

poniedziałki i środy od godziny 12:00-18:00
soboty od godziny 9:00-15:00

Zobacz jak dojechać do PSZOK Strzelce Krajeńskie

 

 

Herb Gminy ZwierzynGmina Zwierzyn

Górki Noteckie nr ew. gr. 12/4 (za cmentarzem)

wtorki i czwartki od godziny 12:00-18:00
soboty od godziny 9:00-15:00

Zobacz jak dojechać do PSZOK Zwierzyn

 

 

Co można zostawić oddać w PSZOK-u

 • szkło,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • metal,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne (tonery od drukarek, pojemniki po farbach malarskich),
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony od samochodu osobowego 4 sztuki na rok (dotyczy jednej nieruchomości)
 • zużyte opony od pojazdu jednośladowego 2 sztuki na rok (dotyczy jednej nieruchomości)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – do 1 m³,
 • odpady tekstyliów i odzieży.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest, papę, styropian budowlany, wełnę mineralną,
 • części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),
 • zużyte opony rolnicze,
 • odpady pochodzące z gospodarstw rolnych: folie po sianokiszonce, sznurek, opony,
 • odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • wszelkie odpady w ilościach masowych, które pochodzą z działalności gospodarczej,
 • zbiorniki po paliwach,
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach.

Ważne! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych oraz ogródków działkowych.