Dane kontaktowe


Celowy Związek Gmin SGO5

ul. Kościuszki 77

66-540 Stare Kurowo

tel. 95 781 95 60


Godziny otwarcia


Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1700
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400


BIP SGO5

Biuletyn Informacji Publicznej dla SGO5

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SGO5 na 2013 r.
Zobacz


Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 – za I półrocze danego roku budżetowego.
Zobacz


Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/19/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2013 z dnia 15 marca 2013 r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
Zobacz


Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Zobacz


Uchwała w sprawie powołania członka zarządu celowego Związku Gmin SGO5
Zobacz


Uchwała w sprawie odwołania członka zarządu Celowego Związku Gmin SGO5
Zobacz


Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Celowego Związku gmin SGO5 na lata 2013-2013
Zobacz


Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SGO5 na 2013 rok
Zobacz


Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
Zobacz


Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zobacz